Kim Cương – Pharmaceuticals Team Leader.

“Có thể King Elong không phải là nơi bạn kiếm được nhiều tiền nhất, cũng chưa chắc đây là môi trường làm việc thoải mái nhất, nhưng tôi tin rằng King Elong sẽ là nơi cho bạn nhiều cơ hội để phát triển bản thân nhất cũng như học hỏi được những bài học vô cùng quý giá mà bạn không thể tìm thấy ở bất kì một nơi nào khác”