Trung Kiên - Junior Sales Division

Tôi là Kiên, tôi luôn muốn cống hiến hết mình cho môi trường mà mình làm việc. Nhưng môi trường phù hợp thì sẽ giúp bạn làm được nhiều hơn thế. Tại King Elong, bạn có thể hòa mình vào một một trường hết sức năng động, thỏa sức vẫy vùng để tìm kiếm cơ hôi, tìm kiếm tri thức, công hiến hết mình.