Phương Dung - Junior Sales Division

"Không đòi hỏi bạn phải thật quá giỏi, phải thật quá xuất sắc, King Elong chỉ mong bạn được sống và làm việc thật thoải mái như chính con người bạn, tất cả mọi thứ đều có thể hướng dẫn, chỉ cần bạn dám học, dám hỏi và phải làm việc bằng niềm vui chứ không phải chỉ vì trách nhiệm"