Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH GIAO THƯƠNG TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP ẤN ĐỘ KẾT HỢP THAM QUAN 25-30/10/2018

Hội đồng Lương thực và Nông nghiệp Ấn Độ đang tập trung tổ chức một trong những sự kiện nông nghiệp lớn nhất thế giới, AgroWorld (IATF) 2018 diễn ra...