R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975

Hạt giống

BẮP CẢI F1

BẮP CẢI F1

Xem thêm

CÀ CHUA

CÀ CHUA

Xem thêm

DƯA LEO F1

DƯA LEO F1

Xem thêm

HÀNH TÍM

HÀNH TÍM

Xem thêm

KHỔ QUA F1

KHỔ QUA F1

Xem thêm

ỚT

ỚT

Xem thêm

RAU MÙI TÂY

RAU MÙI TÂY

Xem thêm

TỎI

TỎI

Xem thêm

XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN

XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN

Xem thêm