Thuốc BVTV khác

Tên sản phẩmCông thứcNgoại quan
Bromadiolone98% TC
0.005% / pellet (viên)
Dạng bột màu vàng
NICLOSAMIDE98%TC Olamine
70%WP, 75%WP Olamine
Lưu ý: tỷ lệ Olamine/thường = khoảng 1.14
Niclosamide 500g/kg + Metaldehyde 300g/kg (Starpumper 800 WP)
TC: dạng tinh thể, không màu
WP: thường có màu vàng
Paclobutrazol90% TC
15% WP, 20% WP
Dạng bột màu vàng
Warfarin 95% TC
20g/kg (Rasger 20D)
2.5DP, 2.0DP 
Nhiều màu