HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

I. King Elong Việt Nam

  Trụ sở: Villa số 8, khu dân cư The Garland, Dương Đình Hội, Quận 9, Tp HCM


  II. Các văn phòng mua và kiểm tra nguyên liệu ở Trung Quốc

   

  1. Văn phòng tại tỉnh An Huy

  2. Văn phòng tại tỉnh Sơn Đông

  3. Văn phòng tại Tp Thượng Hải

  4. Văn phòng tại Tp Thiên Tân

   

  III. Các văn phòng mua và kiểm tra nguyên liệu ở Ấn Độ

   

  1. Văn phòng tại thủ đô New Delhi

  2. Văn phòng tại Tp Mumbai

  3. Văn phòng tại Tp Hyderabad

   

  Các văn phòng xúc tiến thương mại và bán hàng ở Manila ( Phillipines), Kualalumpur ( Malaysia), Seoul ( Korea), Colombo ( Srilanka), Belfast ( Northern Ireland).