R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975

Thông tin

Địa chỉ 1:
R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
Hotline
Mảng Thuốc BVTV: 0949 833 260 (Ms. Trinh)
Mảng Dược: 0949 921 414 (Ms. Cương)

Liên hệ