Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn: trở thành một thương hiệu nổi tiếng châu Á về lĩnh vực hóa chất và vì một nền nông nghiệp sạch, xanh, an toàn cho con người trên hành tinh này.

 

Sứ mệnh: mang đến niềm vui, sự hài lòng cho bạn hàng, đối tác, người sử dụng cuối cùng...bằng tất cả tâm huyết trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ công nhân viên King Elong

 

Giá trị cốt lõi: Quan niệm người khôn ngoan sẽ có người khôn ngoan hơn, sóng sau xô sóng trước... chỉ có sự trung thực là không có sự so sánh, không có người trung thực hơn hay trung thực nhất. Do vậy, giá trị cốt lõi của toàn bộ đội ngũ đang làm việc cho King Elong, đó là trung thực. Trung thực là tối thượng. Trung thực trong ứng xử và giao dịch. Hiểu mình hiểu người bằng cả trái tim. Chinh phục những đỉnh cao bằng niềm tin, tấm lòng và sự say mê.

 

Một giá trị cốt lõi nữa cũng được chúng tôi xem là sống còn chính là sự sáng tạo. Trong một thế giới thay đổi chóng mặt như hiện nay, sáng tạo hay là chết. Chúng tôi phải học hỏi, quan sát và lắng nghe ….để tạo ra các sản phẩm ngày càng mới hơn, thuận tiện hơn, an toàn hơn, nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng. Sáng tạo là giải pháp duy nhất để phát triển xã hội.