2,4-D

2,4-D

0₫

Mô tả

2,4-D

Tên chung:

2,4-D

Tên gọi khác:

Capri (Makhteshim-Agan)

Tên hóa học:

(2, 4-dichlorophenoxy) acetic acid

Số CAS:

[94-75-7]

Công thức hóa học:

C8H6C12O3

Loại thuốc:

Thuốc trừ cỏ

Thành phẩm:

98% TC / 860g/l / 720g/l / 600g/l

Ứng dụng:

Là một loại thuốc cỏ hậu nảy mầm để diệt các loại cỏ lá rộng hàng niên và lưu niên trên ngũ cốc, ngô, kê, đồng cỏ, bãi cỏ trong vườn, cỏ trên các khu vực sản xuất giống, cây ăn quả (bưởi và quả hạch), nam việt quất, măng tây, mía đường, lúa, lâm nghiệp và đất không canh tác (bao gồm các khu vực gần nguồn nước), với liều lượng 0.28-2.3Kgs/ha. Diệt các loại cỏ lá rộng sống dưới nước. Cũng có thể được dùng như một loại kích thích sinh trưởng để ngăn hiện tượng rụng trái non trên cây có múi.

Bình luận

Sản phẩm khác