ACETOCHLOR

ACETOCHLOR

0₫

Mô tả

ACETOCHLOR

Tên chung:

Acetochlor

Tên gọi khác:

N/A

Tên hóa học:

2'-ethyl-6'-methyl-N-(ethoxymethyl)-2-chloroacetylanilide

Số CAS:

[34256-82-1]

Công thức hóa học:

C14H20ClNO2

Loại thuốc:

Thuốc trừ cỏ

Thành phẩm:

95% TC. / 50% EC / 90% EC

Cơ chế tác động:

Là loại thuốc cỏ chọn lọc, thẩm thấu vào nhánh cây non và rễ của các loại cây đang nảy nầm.

Ứng dụng:

Acetochlor là một loại thuốc cỏ chọn lọc tiền nảy mầm. Chủ yếu diệt các loại cỏ hoang lá rộng, cỏ lồng vực, cỏ sâu róm, cỏ đuôi cáo, cỏ mầm trâu, cỏ tai mèo, dền cơm, rau sam, cỏ lưỡi vịt. Dùng xử lý bề mặt đất trước khi cỏ nảy mầm. Hiệu lực diệt cỏ tùy thuộc vào loại cây trồng và từng khu vực. Cách dùng là phun xịt, trộn với đất hoặc pha với nước,…

Bình luận

Sản phẩm khác