BẢ TRÀ

BẢ TRÀ

0₫

Mô tả

BẢ TRÀ

Bả trà thô có xơ

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Saponin

15% min

15.74%

Độ ẩm

12% max

7.3%

10.3%

 

Bả trà thô không xơ

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Saponin

15% min

15.28%

Độ ẩm

12% max

7.9%

 

 

 

 

 

 

 

Bả trà dạng bột

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Saponin

15% min, 70% min

15.72%, 70.25%

Độ ẩm

12% max

7.10%

 Bả trà dạng viên

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Saponin

15% min

15.65%

Độ ẩm

12% max

7%

Bình luận

Sản phẩm khác