BENSULFURON METHYL

BENSULFURON METHYL

0₫

Mô tả

BENSULFURON METHYL

Tên chung:

Bensulfuron Methyl

Tên gọi khác:

N/A

Tên hóa học:

2-[[[[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]methyl]benzoic acid

Số CAS:

[83055-99-6]

Công thức hóa học:

C15H16N4O7S

Loại thuốc:

Thuốc trừ cỏ

Thành phẩm:

95% TC. / 60%WG and others

Cơ chế tác động:

Thuốc trừ cỏ chọn lọc nội hấp, thẩm thấu vào lá và rễ, nhanh chóng lưu dẫn đến mô tế bào của cỏ.

Ứng dụng:

Thuốc trừ cỏ chọn lọc tiền và hậu nảy mầm diệt các loại cỏ hoang khó diệt và cỏ nước (cỏ lận, cỏ lác, cỏ hến nhọn, mã đề nước, bồn bồn,…) dùng cho lúa nước và lúa cạn với liều lượng 46-60g/ha.

Bình luận

Sản phẩm khác