R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975
BỘT RONG BIỂN

BỘT RONG BIỂN

0₫

Mô tả

BỘT RONG BIỂN

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Bột đen/ nâu đen

Alginic acid

15% min

15.20%

Đạm

0.5% min

0.62 %

Kali

18% min

18.25%

Lân tổng

6% min

6.18%

Độ pH

9-10

9.5

Độ tan

98% min

99%

Kích cỡ 20mesh

Bình luận

Sản phẩm khác