BỘT RONG BIỂN

BỘT RONG BIỂN

0₫

Mô tả

BỘT RONG BIỂN

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Bột đen/ nâu đen

Alginic acid

15% min

15.20%

Đạm

0.5% min

0.62 %

Kali

18% min

18.25%

Lân tổng

6% min

6.18%

Độ pH

9-10

9.5

Độ tan

98% min

99%

Kích cỡ 20mesh

Bình luận

Sản phẩm khác