CYHALOFOP BUTYL

CYHALOFOP BUTYL

0₫

Mô tả

CYHALOFOP BUTYL

Tên chung:

Cyhalofop Butyl

Tên gọi khác:

Clincher (Dow AgroSciences B.V)

Tên hóa học:

2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)
phenoxy]propanoicacid,butylester(R)

Số CAS:

[122008-85-9]

Công thức hóa học:

C20H20FNO4

Loại thuốc:

Thuốc trừ cỏ

Thành phẩm:

96% TC. / other formulations

Cơ chế tác động:

Thuốc cỏ hậu nảy mầm chỉ hấp thụ qua lá và không có hiệu lực dưới đất. Một loại thuốc trừ cỏ nội hấp dễ dàng thấm sâu vào mô của thân cỏ, ngay lập tức ức chế sự phát triển của các loại cỏ sau khi phun, chỉ một vết đốm vàng nhở xuất hiện trong vòng 2-3 ngày đến 1 tuần, dẫn đến hoại tử và toàn bộ thân cỏ chết trong vòng 2-3 tuần.

Ứng dụng:

Là một loại thuốc cỏ chọn lọc hậu nảy mầm diệt các loại cỏ trên lúa. Dùng với liều lượng 75-100 g/ha đối với lúa nhiệt đới và 180-310 g/ha đối với lúa ôn đới.

Bình luận

Sản phẩm khác