R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975
DI AMMONIUM PHOSPHATE (TRUNG QUỐC) DAP 18-46-0

DI AMMONIUM PHOSPHATE (TRUNG QUỐC) DAP 18-46-0

0₫

Mô tả

DI AMMONIUM PHOSPHATE (TRUNG QUỐC) DAP 18-46-0

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Hạt nâu/ xanh/ vàng

Đạm

18.00 % min

18.2%

Lân tổng

46 % min

46.27%

Độ ẩm

1.38 % max

1%

Kích cỡ 1-4mm

Bình luận

Sản phẩm khác