DI AMMONIUM PHOSPHATE (TRUNG QUỐC) DAP 18-46-0

DI AMMONIUM PHOSPHATE (TRUNG QUỐC) DAP 18-46-0

0₫

Mô tả

DI AMMONIUM PHOSPHATE (TRUNG QUỐC) DAP 18-46-0

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Hạt nâu/ xanh/ vàng

Đạm

18.00 % min

18.2%

Lân tổng

46 % min

46.27%

Độ ẩm

1.38 % max

1%

Kích cỡ 1-4mm

Bình luận

Sản phẩm khác