DI AMMONIUM PHOSPHATE (VIỆT NAM) DAP 16-45-0

DI AMMONIUM PHOSPHATE (VIỆT NAM) DAP 16-45-0

0₫

Mô tả

DI AMMONIUM PHOSPHATE (VIỆT NAM) DAP 16-45-0

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Hạt vàng

Đạm

16.00 % min

17.54 %

Total Lân

45 % min

45.74%

Độ ẩm

1.5%max

1%

Kích cỡ 1- 4 mm

Bình luận

Sản phẩm khác