R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975
DI AMMONIUM PHOSPHATE (VIỆT NAM) DAP 16-45-0

DI AMMONIUM PHOSPHATE (VIỆT NAM) DAP 16-45-0

0₫

Mô tả

DI AMMONIUM PHOSPHATE (VIỆT NAM) DAP 16-45-0

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Hạt vàng

Đạm

16.00 % min

17.54 %

Total Lân

45 % min

45.74%

Độ ẩm

1.5%max

1%

Kích cỡ 1- 4 mm

Bình luận

Sản phẩm khác