R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975
ĐỒNG SULPHAT NGẬM 5 NƯỚC CUSO4.5H2O

ĐỒNG SULPHAT NGẬM 5 NƯỚC CUSO4.5H2O

0₫

Mô tả

ĐỒNG SULPHAT NGẬM 5 NƯỚC CUSO4.5H2O

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Tinh thể xanh

Đồng

24.5% min

25.21%

Sắt

0.1% max

0.003%

Bình luận

Sản phẩm khác