ĐỒNG SULPHAT NGẬM 5 NƯỚC CUSO4.5H2O

ĐỒNG SULPHAT NGẬM 5 NƯỚC CUSO4.5H2O

0₫

Mô tả

ĐỒNG SULPHAT NGẬM 5 NƯỚC CUSO4.5H2O

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Tinh thể xanh

Đồng

24.5% min

25.21%

Sắt

0.1% max

0.003%

Bình luận

Sản phẩm khác