GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG SỬ DỤNG TRONG THỦY CANH

GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG SỬ DỤNG TRONG THỦY CANH

0₫

Mô tả

GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG SỬ DỤNG TRONG THỦY CANH

- Cung cấp dinh dưỡng giúp thực vật phát triển tốt hơn

- Thúc đẩy sự phát triển rễ, hỗ trợ gốc rễ hấp thụ chất dinh dưỡng nhanh hơn, tạo diệp lục lá.

- Giúp tăng đề kháng chống lại sâu bệnh.

- Tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

- Không tạo ra các dư lượng muối.

Bình luận

Sản phẩm khác