KALI HUMATE K-HUMATE 85%

KALI HUMATE K-HUMATE 85%

0₫

Mô tả

KALI HUMATE K-HUMATE 85%


 

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Bột đen mịn

Humic Acid

55-60%

55.12%

Kali

8-10%

9.15%

Độ pH

9-11

10

Độ ẩm

15% max

8.20%

Kích cỡ 80mesh

Độ tan 100%

Bình luận

Sản phẩm khác