R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975
MAGIÊ OXIT MGO

MAGIÊ OXIT MGO

0₫

Mô tả

MAGIÊ OXIT MGO

Tiêu chuẩn hàng

Ngoại quan

Bột trắng

Loại sản phẩm

85

80

75

70

Magie Oxit

85%

80%

70%

70%

Canxi oxit (CaO)

2.00%

2.50%

3%

3%

Hao hụt sau đốt cháy

7% max

10% max

15% max

18%max

Silica SiO2

6%

6%

8%

10%

Kích cỡ hạt (mesh)

140 min

Bình luận

Sản phẩm khác