NICOSULFURON

NICOSULFURON

0₫

Mô tả

NICOSULFURON

Tên chung:

Nicosulfuron

Tên gọi khác:

Accent (Dupont); Dasul (Syngenta)

Tên hóa học:

2-[[[(4, 6-dimethoxy-2- pyrimidinyl) amino]carbonyl]amino] -N, N-dimethyl-3-pyridinecarboxamide

Số CAS:

[111991-09-4]

Công thức hóa học:

C15H18N6O6S

Loại thuốc:

Thuốc trừ cỏ

Thành phẩm:

96% TC. / 75% WP-WDG

Ứng dụng:

Là loại thuốc cỏ chọn lọc hậu nảy mầm để diệt các loại cỏ hoang mọc quanh năm cho cây ngô bao gồm cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực cạn, cỏ thân bò, cỏ ghi nê (cỏ ống), cỏ lũng, cỏ yến mạch, các loại cỏ lá rộng như cỏ Johnson, cỏ băng dùng với liều lượng 35-70g/ha.

Bình luận

Sản phẩm khác