NPK 15–5–20

NPK 15–5–20

0₫

Mô tả

NPK 15–5–20

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Hạt 2-4mm

Đạm

15% min

15.92%

Lân

5% min

5.87%

Kali

20% min

21%

Bình luận

Sản phẩm khác