R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975
NPK 15–5–20

NPK 15–5–20

0₫

Mô tả

NPK 15–5–20

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Hạt 2-4mm

Đạm

15% min

15.92%

Lân

5% min

5.87%

Kali

20% min

21%

Bình luận

Sản phẩm khác