NPK 16–16–8 +13S

NPK 16–16–8 +13S

0₫

Mô tả

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Hạt 2-4mm

Đạm

16% min

16.48%

Lân

16% min

16.74%

Kali

8% min

8.92%

Lưu huỳnh

13% min

13.56%

Bình luận

Sản phẩm khác