R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975
NPK 16–16–8 +13S

NPK 16–16–8 +13S

0₫

Mô tả

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Hạt 2-4mm

Đạm

16% min

16.48%

Lân

16% min

16.74%

Kali

8% min

8.92%

Lưu huỳnh

13% min

13.56%

Bình luận

Sản phẩm khác