R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975
NPK 20–20–15+TE

NPK 20–20–15+TE

0₫

Mô tả

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Hạt 2-4mm

Đạm

20% min

20.87%

Lân

20% min

20.62%

Kali

15% min

16.10%

Vi lượng

1% min

1.20%

Bình luận

Sản phẩm khác