R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975
NPK 30–9–9+TE

NPK 30–9–9+TE

0₫

Mô tả

NPK 30–9–9+TE

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Hạt 2-4mm

Đạm

30% min

30.22%

Lân

9% min

9.86%

Kali

9% min

9.62%

Vi lượng

1% min

1.20%

Bình luận

Sản phẩm khác