NPK 30–9–9+TE

NPK 30–9–9+TE

0₫

Mô tả

NPK 30–9–9+TE

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Hạt 2-4mm

Đạm

30% min

30.22%

Lân

9% min

9.86%

Kali

9% min

9.62%

Vi lượng

1% min

1.20%

Bình luận

Sản phẩm khác