PERLITE/ ZEOLITE

PERLITE/ ZEOLITE

0₫

Mô tả

PERLITE/ ZEOLITE

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

Kết quả phân tích

Ngoại quan

Trắng

Tỷ trọng kg/m3

120 ~ 150

135.3

Độ ẩm

1% max

0.36

Kích cỡ hạt

% tỷ lệ đạt

4.75mm max

10% max

8.0

4.75 ~ 3.35mm

40 ~ 70%

63.7

3.35 ~ 2.36mm

10 ~ 30%

19.5

2.36 ~ 1.18mm

0 ~ 10%

6.2

1.18mm max

10% max

2.7

Bình luận

Sản phẩm khác