PROPANIL

PROPANIL

0₫

Mô tả

PROPANIL

Tên chung:

Propanil

Tên gọi khác:

N/A

Tên hóa học:

N-(3,4-dichlorophenyl)propanamide

Số CAS:

[709-98-8]

Công thức hóa học:

C9H9Cl2NO

Loại thuốc:

Thuốc trừ cỏ

Thành phẩm:

98% TC. / 36% EC / 50% EC

Ứng dụng:

- Propanil được sử dụng trên lúa

- Là một loại thuốc trừ cỏ chọn lọc hậu nảy mầm phổ biến để diệt cỏ lá rộng và cỏ hoang. Có thể sử dụng đơn hoặc kết hợp với bensulfuron, carfentrazone, molinate, pendimethalin, quinclorac, thiobencarb và triclopyr.

Bình luận

Sản phẩm khác