PYRAZOSULFURON ETHYL

PYRAZOSULFURON ETHYL

0₫

Mô tả

PYRAZOSULFURON ETHYL

Tên chung:

Pyrazosulfuron Ethyl

Tên gọi khác:

N/A

Tên hóa học:

5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid

Số CAS:

[93697-74-6]

Công thức hóa học:

C14H18N6O7S

Loại thuốc:

Thuốc trừ cỏ

Thành phẩm:

95% TC. / 10% WP and others

Cơ chế tác động:

Thuốc cỏ nội hấp, thấm thấu qua rễ hoặc qua lá, lưu dẫn vào mô của cây cỏ

Ứng dụng:

Diệt các loại cỏ lá rộng và cỏ nước hàng niên và lưu niên, thuốc cỏ tiền và hậu nảy mầm với lúa sạ nước và lúa cấy với liều lượng 15-30g/ha

Bình luận

Sản phẩm khác