QUINCLORAC

QUINCLORAC

0₫

Mô tả

QUINCLORAC

Tên chung:

Quinclorac

Tên gọi khác:

N/A

Tên hóa học:

3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid

Số CAS:

[84087-01-4]

Công thức hóa học:

C10H5C12N02

Loại thuốc:

Thuốc trừ cỏ

Thành phẩm:

95% TC. / 25% WP / 50% WP

Cơ chế tác động:

Quinclorac là một loại thuốc cỏ có liên quan đến quá trình tổng hợp Auxin. Loại thuốc cỏ này phá vỡ sự sinh trưởng của cây cỏ bằng cách cản trở quá trình tổng hợp protein sự cân bằng hóc môn.

Ứng dụng:

Thuốc cỏ tiền và hậu nảy mầm, diệt các loại cỏ hoang (đuôi phụng, cây điền ma, điên điển) và các loại cỏ khác trên lúa tỉa, lúa xạ và lúa cấy với liều lượng 0.3-0.9Kg/ha. Có hiệu quả cao khi diệt cỏ lồng vực (1-7 lá), an toàn cho lúa. Cũng được sử dụng phối hợp với các loại thuốc cỏ khác để tăng phổ diệt cỏ.

Bình luận

Sản phẩm khác