U RÊ

U RÊ

0₫

Mô tả

U RÊ

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

 

Ure hạt trong

Ure hạt đục

Ngoại quan

Hạt trắng trong

Hạt trắng đục

Đạm

46% min

46% min

Biuret

1.0% max

1.0% max

Độ hạt

0.85 – 2.8mm: 90% min

2.0 – 4.0 mm: 90% min

Bình luận

Sản phẩm khác