R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975
U RÊ

U RÊ

0₫

Mô tả

U RÊ

Thành phần

Tiêu chuẩn hàng

 

Ure hạt trong

Ure hạt đục

Ngoại quan

Hạt trắng trong

Hạt trắng đục

Đạm

46% min

46% min

Biuret

1.0% max

1.0% max

Độ hạt

0.85 – 2.8mm: 90% min

2.0 – 4.0 mm: 90% min

Bình luận

Sản phẩm khác