Danh mục Thuốc Bảo vệ thực vật mới năm 2023

Danh mục Thuốc Bảo vệ thực vật mới năm 2023

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT vừa ký ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2023 về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam. Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 2/12/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 8/12/2023.

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam được ban hành dựa trên kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN-PTNT năm 2023, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân đăng ký chính thức, bổ sung các thuốc BVTV.

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2023 bao gồm 1.820 hoạt chất với 4.537 tên thương phẩm (loại thuốc).

Trong đó, nhóm thuốc trừ sâu chiếm nhiều nhất với 712 hoạt chất và 1.725 tên thương phẩm. Tiếp đến là thuốc trừ bệnh có 683 hoạt chất với 1.561 loại thuốc, thuốc trừ cỏ có 260 hoạt chất với 791 tên thương phẩm...

Số thuốc bảo vệ thực vật sinh học được đăng ký vào danh mục là 26 loại thuốc, chiếm 10,79% trên tổng số thuốc đã được đăng ký vào danh mục. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đăng ký thuốc bảo vệ thực vật đã tự nguyện rút khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam 15 loại thuốc.

Ngày 27-10, thông tin với Tuổi Trẻ Online về điểm mới của thông tư 09-2023, Cục Bảo vệ thực vật cho biết danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2023 được bổ sung thêm 12 hoạt chất mới, trong đó có 6 hoạt chất là thuốc sinh học, còn lại là các hoạt chất mới an toàn và hiệu quả.

"Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2023 bổ sung thêm một số loại thuốc phòng trừ các sinh vật gây hại trên một số cây trồng có giá trị xuất khẩu cao như bưởi, sầu riêng, thanh long…

Bên cạnh đó, danh mục này cũng bổ sung thêm nhiều loại thuốc có hiệu lực tốt, dạng thuốc tiên tiến như OD, EW, WG…, đặc biệt là các thuốc đăng ký sử dụng trên rau, quả, chè đều có thời gian cách ly ngắn, độ độc thấp" - Cục Bảo vệ thực vật cho hay.

Ngoài ra, Thông tư 09-2023 vẫn giữ nguyên 31 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam, bao gồm 2.4.5 T, Captan, Captafol, Methamidophos, Aldrin, Carbofuran, Chlordane, Methyl Parathion, Parathion Ethyl, BHC, Lindane... (số lượng không thay đổi so với Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 2/12/2022).

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục rà soát loại bỏ các thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái và môi trường ra khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

Bài trước Bài sau
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
index