Hoạt chất Nicosulfuron

Hoạt chất Nicosulfuron

Tính chất vật lý và hóa học:

Số CAS: 111991-09-4

Tên IUPAC: 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]- N , N -dimethylpyridine-3-carboxamit.

Ngoại quan: dạng bột màu trắng hoặc tinh thể không màu.

Công thức phân tử: C15H18N6O6S

Trọng lượng phân tử: 410.4 g/mol

Tỉ trọng: 1.4126g/cm3

Điểm nóng chảy:  169 - 172 °C

Điểm sôi: 333.8 °C

Độc tính: theo tiêu chuẩn GHS thuộc nhóm 5, theo tiêu chuẩn WHO thuộc nhóm 4

Bài trước Bài sau
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
index