Landing Page step 2

Chào mừng Bạn đến với Chương trình: K-FRESH – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÀ BUÔN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM!


Vị trí mở tuyển ▶ Nhà Buôn

▶ Thành phố & Khu vực mở tuyển: Toàn Quốc


▶ Địa điểm làm việc: Thành Phố Hồ Chí Minh

*Tìm hiểu ngay về lý do tại sao nên tham gia chương trình KFresh tại: http://www.kingelong.com.vn/pages/landing-page

Lưu ý: Vui lòng chuẩn bị sẵn CV để tải lên


index