Tầm nhìn và sứ mệnh

♦  Tầm nhìn:
    Ở King Elong Việt Nam, chúng tôi tin rằng tương lai thuộc về các doanh nghiệp bền vững:
Với đội ngũ trẻ nhiệt huyết, máu lửa và kinh nghiệm hoạt động gần 20 năm, chúng tôi định hướng trở thành một công ty phát triển bền vững, mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực và tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện, chế độ phúc lợi tốt để trở thành nơi để nhân viên phát triển và gắn bó lâu dài.
♦ Giá trị cốt lõi:
+ Tư duy dài hạn: đầu tư vào hạnh phúc trong tương lai hơn là lợi nhuận ngắn hạn
+ Môi trường doanh nghiệp công bằng: xem tất cả nhân viên là đối tác bình đẳng
+ Trách nhiệm với xã hội: Sự tồn tại của doanh nghiệp không chỉ để tạo ra lợi nhuận mà còn làm cho cộng đồng xung quanh trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống.
♦ Sứ mệnh:
+ Đối với đối tác: Chúng tôi cung cấp thông tin nhanh và chính xác, xu hướng biến động thị trường, mang đến sản phẩm chất lượng. Chúng tôi mong muốn rằng hai bên là đối tác chiến lược, hỗ trợ và kết nối lâu dài.
+ Đối với nông dân: Chăm sóc, nâng cao chất lượng và hiệu quả cây trồng.
+ Đối với cộng sự: Chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân có thể thỏa sức thể hiện bản thân, đồng hành, chia sẻ hỗ trợ nhau để cùng tạo nên các giá trị trong công việc và cuộc sống.

index