LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

* Lịch sử hình thành:

  • Năm 2004: King Elong Việt Nam được thành lập.
  • Năm 2014: Đánh dấu 10 năm thành lập, King Elong chuyển mình với các lĩnh vực đa dạng trong nông nghiệp tạo nên King Elong Group. 
  • Năm 2020 - nay: King Elong VN đứng top 2 cung cấp nguyên liệu thuốc BVTV tại thị trường Việt Nam

* Thành tựu:

  • Doanh số đạt khoảng 40 triệu USD/năm
  • Cung cấp nguyên liệu cho hơn 200 khách hàng, trong đó có những công ty top đầu lĩnh vực thuốc BVTV: Việt Thắng, Việt Trung, VFC, Toba,...
index