ABAMECTIN

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 95%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/phuy 

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Abamectin 1.8%/3.6%/5.4% EC (nước đục, có độ nhớt)

- Abamectin 1.8%/3.6%/5.4% EC (nước trong)

 
 
index