AMETRYN

AMETRYN

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 97%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Ametryn 80%WP

- Ametryn 80% WG

 

index