AZOXYSTROBIN

AZOXYSTROBIN

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 98%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Azoxystrobin 25% SC

 

index