BENSULFURON METHYL

BENSULFURON METHYL

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 97%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Bensulfuron Methyl 10%WP

- Bensulfuron Methyl 10% WG

index