BRASSINOLIDE

BRASSINOLIDE

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 98%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Brassinolide 0.1% SP

- Brassinolide 0.01% SL

 

 

 
index