CHLOROTHALONIL

CHLOROTHALONIL

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 98%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Chlorothalonil 50% SC

- Chlorothalonil 75% WP

 

index