CHLORPYRIFOS METHYL

CHLORPYRIFOS METHYL

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 96%Tech

Quy cách đóng gói: 250kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Chlorpyrifos Methyl 40%/50% EC

 

 

index