COPPER HYDROXIDE

COPPER HYDROXIDE

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 88%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Copper Hydroxide 77% WP

 

 

index