CYHALOFOP BUTYL

CYHALOFOP BUTYL

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 97%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Cyhalofop Butyl 10%/30% EC

 
index