CYPERMETHRIN

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 93%Tech

Quy cách đóng gói: 200kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Cypermethrin 10%/25% EC

 

 

index