DIQUAT

DIQUAT

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 40%TK

Quy cách đóng gói: 200 lít/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Diquat 20%SL

 

index