EMAMECTIN BENZOATE

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 70%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/phuy 

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Emamectin Benzoate 5%/10% WG

- Emamectin Benzoate 1.9%/3.8%/5% EC

 

index