FENOBUCARB (BPMC)

FENOBUCARB (BPMC)

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 97%Tech

Quy cách đóng gói: 200kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Fenobucarb 50% EC

 

 

index