FOSETYL-ALUMINIUM

FOSETYL-ALUMINIUM

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 96%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Fosetyl-Aluminum 80% WP

- Fosetyl-Aluminum  80% WG

 

index